Hoppa till innehåll

Synoden om synodalitet 2023 och 2024

Biskopssynoden i oktober 2023 hade synodalitet som tema och var den första av två sessioner: en ägde rum 4-29 oktober 2023 och en i oktober 2024. Temat för synoden sammanfattas i tre nyckelord: gemenskap, delaktighet och mission.

I oktober 2021 inleddes en världsomspännande synodal process där alla katolska stift blev inbjudna att delta.

Påvens syfte med den universella synodala processen är att ge hela kyrkan, alla troende, möjlighet att lyssna både till varandra och till Helige Ande. Det är alltså inte endast biskopar  som är inbjudna att bidra med förslag inom ramen för en längre reflektionsprocess.

All information om den synodala processen i Stockholms katolska stift finns här.