Hoppa till innehåll

Familjesynoden i oktober 2015

I oktober 2015 ägde en ordinarie familjesynod rum då 253 deltagare (varav 17 gifta par) från hela världen samlades i Rom (läs mer om deltagarlistan här). Norden representerades av biskop Teemu Sippo SCJ, biskop för Helsingfors katolska stift.

Inför en biskopssynod sänder man ut arbetsdokument - Instrumentum Laboris - till alla stift världen över med ett antal frågor som ska besvaras. Stiften förväntas engagera sina utbildningsinstitutioner, organisationer, lekmannarörelser och andra kyrkliga sammanslutningar. Svaren används som underlag till diskussionerna under synoden.

Instrumentum Laboris är uppdelat i tre avsnitt, ett för varje vecka under synoden.

De tre delarna är:

  1.  Lyssna till familjens utmaningar: antropologiskt, kulturellt, social-ekonomiskt, ekologiskt. Utmaningarna här är fattigdom, socialt utanförskap, förståndshandikapp, migrationsproblem,   kvinnans roll, bioetik och sexualundervisning.
  2.  Urskilja familjens kallelse: familjeliv, fruktbarhet, missionsdimensionen, tro, bön, undervisning, länken kyrka-familj, ungas rädsla att gifta sig och barmhärtighet.
  3.  Familjens mission idag: förnyat språk, evangelisation, äktenskapsliturgin. Här talar man även om snabbare annulleringsprocesser, integrationen av troende med oordnade äktenskapssituationer, botgöring och andra pastorala problem.

 

Amoris Laetitia

Påve Franciskus publicerade i april 2016 en apostolisk exhortation; Amoris Laetitia (kärlekens glädje).

Dokumentet - som är på 263 sidor - var resultatet av den synodala process om familjen som inleddes i oktober 2014 och avslutades ett år senare.

Här finns en kortfattad sammanfattning på svenska av exhortationen.

Exhortationen i sin helhet finns att ladda ner på åtta olika språk här.

 

Biskop Anders om den extraordinarie familjesynoden 2014

Här finns en intervju med biskop Anders som gjordes i tidskriften Signum efter den förberedande biskopssynoden i oktober 2014.