Hoppa till innehåll

11 november - S:t Martin av Tours, biskop

Minnesdag

Född i Pannonien omkr. 316 av hedniska föräldrar. Efter sitt dop tog han avsked från sin militärtjänst och grundade klostret Ligugé i Gallien, där han levde som munk under andlig vägledning av S:t Hilarius. Blev sedan präst och biskop i Tours, där han framstod som ett mönster för en stiftsherde; han grundade flera andra kloster, höjde prästernas bildningsnivå och förkunnade glädjens budskap för de fattiga. Död 397.

Läsningar

Den innevarande veckodagens eller (förslag): Jes 61:1-3a; Ps 89:2-3, 4-5, 1-22, 25, 27; Matt 25:31-40