Hoppa till innehåll

17 mars - S:t Patrick, biskop

Irlands apostel föddes i Skottland omkr. år 385. Som ung fördes han som slav till Irland och fick vakta får. Lyckades fly och blev efter utbildning i Gallien så småningom biskop och återvände för att kristna Irland; han återkom 432. Han grundade många kyrkor och skolor och organiserade öns kyrkoliv i nära anknytning till den befintliga samhällsstrukturen, med klostren som medelpunkter. Dog i staden Down år 461.