Hoppa till innehåll

13 maj - Den saliga jungfrun Maria av Fatima

Dagens firningsämne har sin upprinnelse i de uppenbarelser som tre bondebarn, Francisco Marto, Jacinta Marto och Lucia Santos, hade av Jungfru Maria i Fatima, Portugal, den trettonde dagen i sex på varandra följande månader år 1917, med början den 13 maj. Jungfru Maria av Fatima kallas ibland Vår Fru av Rosenkransen, vilket är en mycket äldre titel och beror på att barnen uppgav att Jungfrun presenterade sig med detta namn.

Vår Fru av Fatima berättade tre hemligheter eller profetior. Sista gången som barnen fick uppenbarelserna, den 13 oktober, inträffade ett solfenomen. Barnen fick också av Jungfrun lära sig flera böner, varav en som skulle tillfogas Rosenkransen. Den kallas Dekadbönen och lyder: "O min Jesus, förlåt oss våra synder, bevara oss från helvetets eld. Led alla själar till himmelen*, särskilt dem som behöver din barmhärtighet allra mest. Amen." Enskilda påvar har erkänt dessa händelser som mirakler. Pius XII biskopsvigdes samma dag som den första uppenbarelsen. Johannes Paulus II utsattes för ett mordförsök den 13 maj 1981, och menade att det var Vår Fru av Fatima som räddade hans liv.

Läsningar 

Den innevarande veckodagens eller (förslag): Upp 11:19a; 12:1-6, 10ab; Ps 45:11-12, 14-15, 16-17; Luk 11:27-28