Hoppa till innehåll

20 januari - S:t Fabianus, påve och martyr

Blev biskop i Rom år 236 och led enligt den helige Cyprianus vittnesbörd martyrdöden i början av Decius förföljelse år 250. Han organiserade fattigvården i Rom och ägnade mycken omsorg åt att ge stadga åt kyrkolivet. Hans grav finns i Calixtuskatakomben.

Läsningar

Den innevarande veckodagens eller (förslag): 1 Pet 5:1-4; Ps 40:2, 4ab, 7-10; Joh 21:15-17

20 januari - S:t Sebastian, martyr

Led martyrdöden i Rom i början av Diocletianus förföljelse. Hans grav finns i katakomben vid Via Appia där hans minne har vårdats och vördats alltsedan senantiken.

Läsningar

Den innevarande veckodagens eller (förslag): 1 Pet 3:14-17; Ps 34:2-9; Matt 10:28-33