Vad är en kardinal?

Kardinal är en hederstitel och den högsta ställning man kan ha i katolska kyrkan, utöver att vara påve. Kardinalernas främsta uppgift är att välja påve och de kardinaler som är yngre än 80 år ingår i konklaven.

Antalet röstberättigade kardinaler är i dagsläget 122 st (inkl. de fem nya kardinalerna som utnämndes den 21 maj). Utöver dessa finns det 100 st kardinaler som inte är röstberättigade (på grund av sin ålder). Det totala antalet kardinaler är 222 st.

Här finns uppgifter om kardinalskollegiet per den 5 april 2019.

Som kardinal kan man också själv bli vald till påve. Det är teoretiskt möjligt att välja en icke-kardinal till påve men senast det skedde var 1378. Biskop Anders Arborelius blir den förste svensk som blir kardinal.

En kardinal står också till påvens förfogande, antingen som en del av kollegiet som kan sammankallas för att rådfrågas i viktiga frågor, eller som innehavare av ett ämbete för att bistå påven i hans ämbete. De allra flesta kardinalerna är dock ärkebiskopar eller biskopar med ett eget stift, spridda över hela världen. Dessa fortsätter som herdar för det egna stiftet, men kan kallas till Rom för möten med påven eller delar av kurian.

En del kardinaler utnämns också av påven som medlemmar i kurian. Biskop Anders Arborelius OCD är för nuvarande rådgivare vid påvliga lekmannarådet, som dock fått en ny skepnad genom sammanslagningen av de påvliga råden för lekfolk, familjen och livet. Han är också medlem av det Påvliga rådet för främjandet av de kristnas enhet (ofta kallat "Enhetsrådet).

En kardinal kan också av påven utses till att representera honom vid särskilda eller högtidliga tillfällen. Som påvlig legat vid ett sådant tillfälle är han påvens alter ego, och vid särskilda uppdrag kan han ha en pastoral roll. Påve Franciskus utsåg kardinal Arborelius att företräda honom vid milleniumfirandet av benediktinklostret Buckfast Abbey i sydvästra England i maj 2018.

 

Hur tilltalas en kardinal?

En kardinal tituleras ”Ers eminens”. I ett brev ska man skriva ”Hans eminens Anders kardinal Arborelius OCD biskop av Stockholm” eller ”Hans eminens kardinal Anders Arborelius OCD biskop av Stockholm.

I dagligt tal går det bra att säga ”kardinalen” eller ”kardinal Arborelius”. Man bör inte säga ”kardinal Anders”.

Medarbetare och andra som har informell kontakt kan fortsätta att använda "biskop Anders".

I eukaristiska bönen använder vi fortfarande "vår biskop Anders".

 

Kardinalpräster och kardinalbiskopar

En kardinal som tillhör den största kategorin av kardinaler, ”kardinalpräster”, får en ”titel” eller en titulärkyrka i Rom. Dessa ärkebiskopar eller biskopar har egna stift. En titulärkyrka är vanligtvis en församlingskyrka som kardinalen blir beskyddare för, utan jurisdiktion över dess förvaltning eller verksamhet. På så sätt kan man säga att en kardinal är en ”hederspräst” i stiftet Rom, med ett särskilt band till biskopen av Rom.

Kardinal Arborelius titelkyrka i Rom är basilikan Santa Maria degli Angeli e dei Martiri.

Det finns också ”kardinalbiskopar” som har ett titulärstift gränsande till Rom eller de orientaliska patriarker som utnämnts till kardinalskollegiet, och ”kardinaldiakoner” till vilka tillhör de flesta kardinaler som arbetar i kurian eller andra titulärbiskopar.

 

Kardinalens klädsel

Kardinalen bär svart talar (fotsid ämbetsdräkt) med röda kanter och röda knappar eller röd talar.

Kordräkten är densamma som för en biskop men med röd istället för violett färg. Kardinalernas fyrkantiga hatt kallas för biretta. Den bärs över den röda kalotten som kallas för zuchetto.

Den röda färgen symboliserar kardinalernas beredskap att offra livet för sin tro.

Källa: National Catholic Register