Riktlinjer och policies

I HÄNDELSE AV ÖVERGREPP

Kontaktuppgifter vid misstanke om övergrepp på barn och ungdomar

Beredskapsplan mot sexuella övergrepp på barn och ungdomar

Häfte om stiftets arbete med Beredskapsplan mot sexuella övergrepp: "Med barnens trygghet i fokus"

Ekumeniska riktlinjer vid sexuella övergrepp i kyrkliga miljöer

 

FÖRSAMLINGAR

Riktlinjer för biskopsvisitation för församlingar

Församlingsordning

Riktlinjer för den livslånga katekesen

Policy avseende mässtipendier

 

Riktlinjer för den nationella själavården i Stockholms katolska stift

Riktlinjer för det orientalisk-katolska vikariatet inom Stockholms katolska stift

 

KOMMUNIKATION

Kommunikationspolicy för Stockholms katolska stift

Riktlinjer kring facebook för församlingar och grupper

Tumregler för god katolsk kommunikation

Fotoförbud i våra kyrkor

 

MILJÖ

Miljöpolicy för Stockholms katolska stift