Göteborg

Katolska skolan av Notre Dame

Skolans målsättning och uppgift är att erbjuda eleverna en miljö som på bästa sätt befrämjar deras intellektuella, känslomässiga och moraliska utveckling och mognad. På så sätt förbereds de att ta ansvar för sitt eget liv och sina medmänniskor.

 

Kontaktuppgifter:

Lilla Danskavägen 26

412 74 Göteborg

Tel: 031-338 76 30

E-post: info@katolska.com
Hemsida

 

Rektor

Paddy Maguire

Tel: 031-338 76 36
Mobiltel: 070-862 36 64
E-post: paddy.maguire@katolska.com


Ordförande

Kristina Svensson 

 

Skolpräst

f. Björn Göransson 

Granvägen 51

432 33 Varberg

Tel: 034-09 29 40

E-post: bjorn.goransson@katolskakyrkan.se

 

Ansökningsblankett