Hoppa till innehåll

Riktlinjer och policies

I HÄNDELSE AV ÖVERGREPP

Kontaktuppgifter vid misstanke om övergrepp på barn och ungdomar

Beredskapsplan mot sexuella övergrepp på barn och ungdomar

Häfte om stiftets arbete med Beredskapsplan mot sexuella övergrepp: "Med barnens trygghet i fokus"

Ekumeniska riktlinjer vid sexuella övergrepp i kyrkliga miljöer

 

FÖRSAMLINGAR

Riktlinjer för biskopsvisitation för församlingar

Församlingsordning

Riktlinjer för den livslånga katekesen

Policy avseende mässtipendier

Handlingsplan för volontärer

Blankett att fylla i inför anställning eller volontäruppdrag i Stockholms katolska stift

Riktlinjer för den nationella själavården i Stockholms katolska stift

Riktlinjer för det orientalisk-katolska vikariatet inom Stockholms katolska stift

 

KOMMUNIKATION

De officiella talespersonerna för katolska kyrkan i Sverige är kardinal Anders Arborelius och kommunikationsansvarig Kristina Hellner. Det är endast de som kan uttala sig för stiftets räkning och uttrycka stiftets officiella ståndpunkter i olika frågor.

Kommunikationspolicy för Stockholms katolska stift

Riktlinjer kring facebook för församlingar och grupper

Tumregler för god katolsk kommunikation

Fotoförbud i våra kyrkor 

 

MILJÖ

Miljöpolicy för Stockholms katolska stift