Hoppa till innehåll

Vad är religionsdialog?

Dialog med människor av annan tro än den kristna – religionsdialog – hör till den katolska kyrkans prioriterade verksamheter. Sådan dialog förekom på det enskilda planet redan under medeltiden, men Andra Vatikankonciliet 1962 – 64 formulerade den religionsteologiska grundsyn som gäller inom katolska kyrkan idag. Den återfinns i konciliedokumentet ”Nostra Aetate” och i andra koncilietexter och senare dokument.

År 1964 inrättade påven Paulus VI ”Sekretariatet för de icke-kristna” som eget organ vid Vatikanen. 1988 fick det av Johannes Paulus II ett annat namn: ”Påvliga rådet för interreligiös dialog”. I många katolska stift världen över har det likaledes skapats särskilda organ för dialogarbetet. I Sverige tillsatte biskop Hubertus Brandenburg 1998 en arbetsgrupp för ändamålet, sedan 2003 benämnd ”Kommissionen för interreligiös dialog vid Stockholms katolska stift”, förkortat KID.

I KID ingår biskop Anders Arborelius (ordförande), Ola Björlin, Hedvig Larsson, Kaj Engelhart (samordnare), Nausikaa Haupt, Daniel Pauchard, Helge Lockner, Javier Sadaba och Greger Hatt.

 

Artiklar och texter

Påve Franciskus och storimamen F Imam Al-Tayyeb     Foto: Vatican News