Hoppa till innehåll

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan är ekumenisk och arbetar med andlig vård inom hälso- och sjukvården, vilket exempelvis innebär enskilda samtal, krisstöd vid akuta situationer samt gudstjänstfirande. Sjukhuskyrkan vänder sig till patienter, närstående och personal oberoende av religion.

Samtalen tar sin utgångspunkt i det patienten eller den närstående vill tala om. Det kan handla om sjukdom och lidande, hopp och vanmakt, liv och död, tro och tvivel. Osäkerheten kring en diagnos, ett hastigt dödsfall, en olycka med oviss utgång, psykisk ohälsa, upptäckten av en kronisk sjukdom, ett nyfött barn som dör…  Vardagen ställs på ända ibland! I de situationerna utgör Sjukhuskyrkan ett stöd och en samtalspart.

I Sjukhuskyrkan arbetar präster, pastorer, diakoner, ordenssystrar och assistenter. De har en särskild utbildning för denna tjänst. Sjukhuskyrkans medarbetare har tystnadsplikt och tjänsterna är avgiftsfria.

 

Katolska medarbetare inom andlig vård

Stockholm

Rauha Navarro Marttinen

Mobiltel: 08 -123 820 79

E-post: rauha.marttinen@katolskakyrkan.se

 

Lund

Iwona Dekajlo

Mobiltel: 070 - 242 21 97

E-post: iwona.dekajlo@katolskakyrkan.se

 

Göteborg

Sahlgrenska sjukhuset

Antonia Wurzer OSF

Mobiltel: 072-722 15 11

E-post: antonia.wurzer@katolskakyrkan.se