Sjukhussjälavård

Ansvarig för sjukhussjälavård i Sverige

Syster M. Christina Hennig SND

Mobiltel: 070–287 06 65

E-post: christina.hennig@katolskakyrkan.se

 

Lund

Iwona Dekajlo

 

Göteborg

f. Jerzy Dudek

Mobiltel: 070-201 58 15

E-post: Jerzy.dudek@katolskakyrkan.se

 

Sahlgrenska sjukhuset

sr. Antonia Wurzer OSF

Tel: 031-709 64 87

Mobiltel: 072-722 15 11

E-post: antonia.wurzer@katolskakyrkan.se

 

Stockholm

kanik Marcus Künkel

Tel: 08-644 46 02

Mobiltel: 070-278 15 12

E-post: chn.kunkel@icrsp.org

 

Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Syster M. Christina Hennig SND

Mobiltel: 070-287 06 65

E-post: christina.hennig@katolskakyrkan.se

E-post: smchristina@sndky.org