Torsdag den 21 maj

KRISTI HIMMELSFÄRDS DAG

 

Högtid

 

Första läsningen                                                                                                     Apg 1:1–11

 

I min första bok, ärade Theofilos, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde fram till den dag då han togs upp till himlen, sedan han genom helig ande hade gett sina befallningar åt dem som han utvalt till apostlar. Han framträdde för dem efter att ha lidit döden och gav dem många bevis på att han levde, då han under fyrtio dagar visade sig för dem och talade om Guds rike. Och under en måltid tillsammans med dem sade han åt dem att inte lämna Jerusalem utan vänta på det som Fadern hade utlovat, »det som ni har hört mig tala om«, sade han. »Johannes döpte med vatten, men ni skall bli döpta med helig ande om bara några dagar.«

                      De som hade samlats frågade honom: »Herre, är tiden nu inne då du skall återupprätta Israel som kungarike?« Han svarade: »Det är inte er sak att veta vilka tider och stunder Fadern i sin makt har fastställt. Men ni skall få kraft när den helige Ande kommer över er, och ni skall vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.« När han hade sagt detta, såg de hur han lyftes upp i höjden, och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp, stod plötsligt två män i vita kläder bredvid dem. »Galileer«, sade de, »varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen skall komma tillbaka just så som ni har sett honom fara upp till himlen.«

 

Responsoriespalm                                                                                    Ps 47:2–3, 6–9 (R. 9)

 

När responsoriepsalmen sjungs så används texten i Cecilia 638. När den läses används följande text:

 

R. Gud har farit upp under jubel, Herren, under basuners ljud

eller: Halleluja.

 

Klappa i händerna, alla folk,

                      höj jubel till Gud med fröjderop.

Ty Herren är den Högste, fruktansvärd är han,

                      en stor konung över hela jorden. R.

 

Gud har farit upp under jubel,

                      Herren, under basuners ljud.

Lovsjung Gud, ja, lovsjung,

                      lovsjung vår konung, lovsjung. R.

 

Ty Gud är konung över hela jorden,

                      lovsjung honom med en sång.

Gud är nu konung över alla hedningar,

                      Gud har satt sig på sin heliga tron. R.

 

Andra läsningen                                                                                                       Ef 1:17–23

                                                                           

Jag ber att vår herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, skall ge er en vishetens och uppenbarelsens ande som låter er få kunskap om honom. Må han ge ert inre öga ljus, så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till, vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga, hur väldig hans styrka är för oss som tror — samma oerhörda kraft som han med sin makt lät verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, högt över alla härskare och makter och krafter och herravälden, över alla namn som finns att nämna, såväl i denna tiden som i den kommande. Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvud över allting gjorde han till huvud för kyrkan, som är hans kropp, fullheten av honom som helt uppfyller allt.

 

Halleluja                                                                                                          Matt 28:19a, 20b

 

V. Gå ut och gör alla folk till lärjungar.

Jag är med er alla dagar till tidens slut.

 

Evangelium                                                                                                         Matt 28:16–20

 

Vid den tiden begav sig de elva lärjungarna till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom där föll de ner och hyllade honom, men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: »Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.«