Måndag den 18 maj

S:T ERIK

SVERIGES SKYDDSPATRON

Fest

 

Läsning                                                                                                             Upp 21:2, 22–27

 

Jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner ur himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Något tempel såg jag inte i staden, ty Herren Gud, allhärskaren, är dess tempel, han och Lammet. Och staden behövde varken sol eller måne för att få ljus, ty Guds härlighet lyser över den, och Lammet är dess lampa, och folken skall leva i detta ljus. Jordens kungar kommer med all sin härlighet till den staden, och dess portar skall aldrig stängas om dagen — natt blir det inte där. Och allt dyrbart och härligt som folken äger skall föras dit. Aldrig skall något orent komma in där och inte heller någon som handlar skändligt eller lögnaktigt, utan bara de som Lammet har skrivna i livets bok.

 

Responsoriepsalm                                                                      Ps 101:1–2a, 3–4, 6–7 (R. 1a)

 

R. Om nåd och rätt vill jag sjunga.

 

Om nåd och rätt vill jag sjunga,

                      dig, Herre, vill jag lovsäga.

Jag vill ge akt på ostrafflighetens väg —

                      när kommer du till mig? R.

 

Jag vänder ej mitt öga till det som fördärvligt är.

                      Att öva orättfärdighet hatar jag,

                      sådant skall ej finnas hos mig. R.

 

Ett vrångt hjärta må vara fjärran ifrån mig,

                      vad ont är vill jag ej veta av.

Mina ögon ser efter de trogna i landet,

                      för att de må bo hos mig. R.

 

Den som vandrar på ostrafflighetens väg,

                      han får vara min tjänare.

Den som övar svek får inte bo i mitt hus,

                      den som talar lögn skall ej bestå inför mina ögon. R.

 

Halleluja                                                                                                                         Joh 15:5

 

V. Jag är vinstocken, ni är grenarna, säger Herren.

Om någon är kvar i mig och jag i honom,

bär han rik frukt.

 

Evangelium                                                                                                          Luk 22:24–30

 

Vid den tiden kom lärjungarna att tvista om vilken av dem som skulle anses vara den störste. Då sade Jesus till dem: »Kungarna uppträder som herrar över sina folk, och de som har makten låter kalla sig folkets välgörare. Men med er är det annorlunda: den störste bland er skall vara som den yngste, och den som är ledare skall vara som tjänaren. Vem är störst, den som ligger till bords eller den som betjänar honom? Är det inte den som ligger till bords? Men jag är mitt ibland er som er tjänare. Ni är de som har stannat kvar hos mig under mina prövningar, och samma kungavärdighet som min fader har tilldelat mig tilldelar jag er. Ni skall få äta och dricka vid mitt bord i mitt rike, och ni skall sitta på troner och döma Israels tolv stammar.«