Hoppa till innehåll

Katolska Pedagogiska Nämnden

Katolska Pedagogiska Nämnden (KPN) är ett stiftsorgan med biskopens uppdrag att stödja det pedagogiska arbetet i de katolska församlingarna. Detta sker genom utgivning av kateketiskt material för församlingarnas och missionernas undervisning, genom kurser för kateketer och trosfördjupning för vuxna.

 

Kontaktuppgifter:

Katolska Pedagogiska Nämnden

Kansli

Johannes Paulus II:s Pastoralcentrum

Brunnsgränd 4, 4tr

103 14 Stockholm

Telefon 08 - 50 557 660

E-post: kpn@katolskakyrkan.se

Hemsida