Hoppa till innehåll

Göteborg

Katolska skolan av Notre Dame

Skolans målsättning och uppgift är att erbjuda eleverna en miljö som på bästa sätt befrämjar deras intellektuella, känslomässiga och moraliska utveckling och mognad. På så sätt förbereds de att ta ansvar för sitt eget liv och sina medmänniskor.

 

Kontaktuppgifter:

Lilla Danska vägen 26

412 74 Göteborg

Tel: 031-384 78 00

Fax: 031-338 76 31

E-post: info@katolska.se

Katolska skolan av Notre Dames hemsida

 

Rektor

Michele Pestalozzi

Tel: 031-3847807

Mobiltel: 0739-816561

E-post: michele.pestalozzi@katolska.se

 

Ordförande

John Mossop

E-post: styrelse@katolska.se

 

Ansökningsblankett