Varför är katoliker mot abort?

Människans liv är en gåva från Gud, därför är allt mänskligt liv heligt och ska skyddas och respekteras.  Vi menar att människan inte har rätt att avbryta liv. Därför säger vi nej till abort, dödshjälp och dödsstraff.

Människan blir till som en egen person när spermie och ägg förenats vid befruktningen. Detta faktum understöds både av naturvetenskapen och filosofin. Därför behöver man inte tro på Gud för att vara emot abort.

Ofta handlar diskussioner om abort om kvinnans rätt att få bestämma över sin kropp. Men vem talar för det ofödda barnet, som är en egen kropp och person och inte en del av kvinnans kropp? Katolska kyrkan ser det som sin uppgift att ställa sig på den svages sida, det ofödda barnet har rätt till liv. En oönskad graviditet kan försätta en kvinna i en mycket utsatt situation, men den grundläggande frågan är om det ofödda barnet är ett liv eller inte. Lösningen är inte att ta någons liv utan att stötta mamma och barn till ett värdigt liv. Vi strävar efter ett samhälle där alla barn är välkomna; ingen ska behöva känna sig tvungen att göra abort för att man inte har råd att ha barn, för att man inte skulle kunna läsa vidare, eller för att barnets pappa inte vill ha barnet. Idag väljer många att göra abort för att barnet de väntar har en funktionsnedsättning. Men har vi rätt att avgöra om en annan människas liv är värt att leva?

Med ny teknik öppnar sig nya möjligheter att välja vem som ska få födas eller inte. Det är något katolska kyrkan tar avstånd ifrån. Vi menar att alla människor är lika i värdighet och har rätt till liv, som är den mest grundläggande av alla mänskliga rättigheter ur vilken alla andra följer, oavsett kön och etnicitet eller om man är frisk eller sjuk, vacker eller ful, rik eller fattig, eller hur många kromosomer man har. En mänsklig person blir till vid befruktning. Varje annan definition av när en mänsklig person blir till är godtycklig och ger ett samhälle där vi värderar varandra efter hur »nyttiga« eller »önskvärda« vi är för varandra.

I vissa, ovanliga situationer kan barnets död accepteras för att rädda den gravida kvinnan. Det sker då både mammans och barnets liv är i fara, och det inte finns något sätt att rädda barnet. Detta är en riktig handlingsprincip, eftersom operationen inte utförs med avsikt att döda barnet (vilket vore en abort), utan tjänar det goda syftet att rädda moderns liv.

För mer information om kyrkans arbete i abortfrågan, besök gärna vårt stiftsorgan Respekt.