Varför är katoliker mot abort?

Människans liv är en gåva från Gud, därför är allt liv heligt. Människan blir till som en egen person i den stund som spermie och ägg möts, det så kallade konceptionsögonblicket. Vi menar att människan inte har rätt att avbryta detta liv, utan att livet vilar i Guds hand. Därför säger vi nej till abort, dödshjälp och dödsstraff.

Ofta handlar diskussioner om abort om kvinnans rätt till sin kropp, att bestämma över sig själv. Men vem talar för det ofödda barnet, som är en egen person och inte en del av kvinnans kropp? Katolska kyrkan ser det som sin uppgift att ställa sig på den svages sida, det ofödda barnet som har rätt till liv, och vill också ge stöd till kvinnor som, mot svåra odds, vill föda sitt barn. Samhället måste vara sådant att alla barn är välkomna, ingen ska behöva känna sig tvungen att göra abort för att man inte har råd att ha barn, för att man inte skulle kunna läsa vidare, eller för att ens pojkvän inte vill ha barnet.

Idag väljer många att göra abort för att barnet de väntar har ett handikapp. Vem kan avgöra om en annan människas liv är värt att leva? Med ny teknik öppnar sig nya möjligheter att välja vem som ska få födas eller inte. Det är något katolska kyrkan tar avstånd ifrån, eftersom vi menar att alla människor har samma värde och därmed rätt till liv oavsett kön och etnicitet eller om man är frisk eller sjuk, vacker eller ful, rik eller fattig. Det finns ingen som är genetiskt perfekt, eller föds under ideala förhållanden, ändå gör vi vårt bästa och kan betyda mycket gott för andra människor.

Ibland kan barnets död accepteras för att rädda den gravida kvinnan. Det sker då både moderns och barnets liv är i fara, och det inte finns något sätt att rädda barnet. Detta är en riktig handlingsprincip, eftersom operationen inte utförs med avsikt att döda barnet (vilket vore en abort), utan tjänar det goda syftet att rädda moderns liv.

För mer information om kyrkans arbete i abortfrågan, besök gärna vårt stiftsorgan Respekt.