Onsdag den 16 september

Läsning                                                                                                        1 Kor 12:31 – 13:13

 

Sök vinna de nådegåvor som är störst. Och då skall jag visa er en väg som är överlägsen alla andra.

                      Om jag talar både människors och änglars språk men saknar kärlek, är jag bara ekande brons, en skrällande cymbal. Och om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheterna och har hela kunskapen, och om jag har all tro så att jag kan flytta berg, men saknar kärlek, är jag ingenting. Och om jag delar ut allt jag äger och om jag låter bränna mig på bål, men saknar kärlek, har jag ingenting vunnit.

                      Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp, den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten, men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den.

                      Kärleken upphör aldrig. Den profetiska gåvan, den skall förgå. Tungotalet, det skall tystna. Kunskapen, den skall förgå. Ty vår kunskap är begränsad och den profetiska gåvan är begränsad. Men när det fullkomliga kommer, skall det begränsade förgå.

                      När jag var barn, talade jag som ett barn, förstod som ett barn och tänkte som ett barn. Men sedan jag blev vuxen har jag lagt bort det barnsliga. Ännu ser vi en gåtfull spegelbild; då skall vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad; då skall den bli fullständig som Guds kunskap om mig.

                      Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken.

 

Responsoriepsalm                                                                            Ps 33:2–5, 12, 22 (R. 12b)

 

R. Saligt är det folk som Herren har utvalt till sin arvedel.

 

Tacka Herren till lyrans klang,

                      lovsjung honom till tiosträngad harpa.

Sjung en ny sång till hans ära,

                      spela skönt med jubelklang. R.

 

Ty Herrens ord är rätt,

                      och allt vad han gör är gjort i trofasthet.

Han älskar rättfärdighet och rätt,

                      jorden är full av Herrens nåd. R.

 

Saligt är det folk vars Gud är Herren,

                      det folk som han har utvalt till sin arvedel.

Må din nåd, Herre, vara över oss,

                      såsom vi hoppas på dig. R.

 

Halleluja                                                                                                           Jfr Joh 6:63c, 68c

 

V. Alla dina ord är ande och liv,

du har det eviga livets ord.

 

Evangelium                                                                                                            Luk 7:31–35

 

Vid den tiden sade Jesus till folket: »Vad skall jag då jämföra detta släktes människor med? Vad liknar de? De liknar barn som sitter på torget och ropar till varandra: ’Vi spelade för er, men ni ville inte dansa. Vi sjöng sorgesånger, men ni ville inte gråta.’ Johannes döparen har kommit, och han äter inte bröd och dricker inte vin och då säger ni: ’Han är besatt.’ Människosonen har kommit, och han både äter och dricker, och då säger ni: ’Se vilken frossare och drinkare, en vän till tullindrivare och syndare.’ Men alla Vishetens barn har gett Visheten rätt.«