Fredag den 18 september

Läsning                                                                                                               1 Kor 15:12–20

 

Om det nu förkunnas att Kristus har uppstått från de döda, hur kan då några bland er säga att det inte finns någon uppståndelse från de döda? Om det inte finns någon uppståndelse från de döda, har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, ja, då är vår förkunnelse tom och tom är också er tro. Och då visar det sig att vi har vittnat falskt om Gud, eftersom vi har vittnat om Gud att han har uppväckt Kristus, som han ju inte kan ha uppväckt om det är sant att de döda inte uppstår. Ty om inga döda uppstår, har heller inte Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är ännu kvar i era synder. Då är också de som har avlidit i tron på Kristus förlorade. Gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet, då är vi de mest ömkansvärda bland människor.

                      Men nu har Kristus uppstått från de döda, som den förste av de avlidna.

 

Responsoriepsalm                                                                                Ps 17:1, 6–8, 15 (R. 15)

 

R. Jag vill mätta mig av din åsyn.

 

Hör, o Herre, en rättfärdig sak,

                      ge akt på mitt rop, lyssna till min bön.

                      Den kommer inte från falska läppar. R.

 

Jag åkallar dig, ty du, Gud, skall svara mig.

                      Vänd ditt öra till mig, hör mina ord.

Bevisa din underbara nåd,

                      och befria mig från fienden,

du som räddar dem

                      som tar sin tillflykt till din högra hand. R.

 

Bevara mig som en ögonsten,

                      skydda mig i dina vingars skugga.

I rättfärdighet skall jag skåda ditt ansikte,

                      när jag vaknar, vill jag mätta mig av din åsyn. R.

 

Halleluja                                                                                                               Jfr Matt 11:25

 

V. Välsignad är du, Fader, himlens och jordens Herre,

som uppenbarat himmelrikets hemligheter

för dem som är som barn.

 

Evangelium                                                                                                                Luk 8:1–3

 

Vid den tiden vandrade Jesus från stad till stad och från by till by och förkunnade budskapet om Guds rike. Med honom följde de tolv och några kvinnor som hade blivit botade från onda andar och från sjukdomar: Maria, hon från Magdala, som sju demoner hade farit ut ur, Johanna, hustru till Herodes förvaltare Kusas, Susanna och många andra, som alla hjälpte dem med sina tillgångar.