Söndag den 2 augusti

ARTONDE SÖNDAGEN »UNDER ÅRET« 

 

Första läsningen                                                                                                        Jes 55:1–3

 

Så säger Herren:

Kom, alla ni som törstar,

kom hit och få vatten,

kom, även om ni inte har pengar!

Förse er med säd, så att ni får äta!

Kom och få säd utan pengar,

vin och mjölk utan att betala!

Varför lägger ni pengar på det som inte är bröd,

er lön på sådant som inte mättar?

Lyssna till mig, så får ni äta gott

och njuta av feta rätter.

Kom till mig och hör noga på,

lyssna, så får ni liv.

Jag sluter ett evigt förbund med er,

den nåd jag visat David skall bestå.

 

Responsoriepsalm                                                                            Ps 145:8–9, 15–18 (R. 16)

 

När responsoriepsalmen sjungs så används texten i Cecilia 691. När den läses används följande text:

 

R. Du öppnar din hand och stillar allt levandes hunger.

 

Nådig och barmhärtig är Herren,

                      sen till vrede och rik på kärlek.

Herren är god mot alla,

                      barmhärtig mot allt han har skapat. R.

Allas ögon är vända mot dig,

                      och du ger dem föda i rätt tid.

Du öppnar din hand

                      och stillar allt levandes hunger. R.

 

Rättfärdig är Herren i alla sina gärningar,

                      kärleksfull i allt han gör.

Herren är nära alla som ropar,

                      alla som av hjärtat ropar till honom. R.

 

Andra läsningen                                                                                             Rom 8:35, 37–39

 

Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd? Nej, över allt detta triumferar vi genom honom som har visat oss sin kärlek. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår herre.

 

Halleluja                                                                                                                      Matt 4:4b

 

V. Människan skall inte leva bara av bröd

utan av varje ord som utgår ur Guds mun.

 

Evangelium                                                                                                         Matt 14:13–21

 

Vid den tiden drog sig Jesus undan och for över sjön till en öde trakt för att vara ensam. Men folket i städerna fick reda på det och följde efter honom till fots. När han steg i land fick han se en stor skara människor, och han fylldes av medlidande med dem och botade dem som var sjuka. På kvällen kom lärjungarna till honom och sade: »Trakten är öde och det har redan blivit sent. Låt folket gå härifrån, så att de kan köpa sig mat borta i byarna.« Jesus svarade: »De behöver inte gå härifrån. Ge dem något att äta, ni själva.« De sade: »Här har vi inte mer än fem bröd och två fiskar.« — »Lämna dem till mig«, svarade han. Han sade åt folket att slå sig ner i gräset, och han tog de fem bröden och de två fiskarna, såg upp mot himlen och läste tackbönen. Sedan bröt han bröden och gav dem till lärjungarna, och lärjungarna gav dem till folket. Alla åt och blev mätta, och man samlade ihop de överblivna bitarna, tolv fulla korgar. De som hade ätit var omkring fem tusen män, förutom kvinnor och barn.