Hoppa till innehåll

Äktenskapet

 

Äktenskapet är en bestämd form av ett kristet liv. Den skall helgas ömsesidigt och varar så länge den andra parten lever. Äktenskapet är det sakrament genom vilket man och hustru gör Kristus närvarande för varandra. Det är också ett tecken på Kristi kärlek till hela kyrkan.

När två människor gifter sig förmedlar de Guds nåd till varandra. Det är alltså inte prästen som meddelar sakramentet utan makarna själva, prästen finns med som representant för kyrkan. Guds nåd, som paret förmedlar till varandra, hjälper och stöder dem i deras liv tillsammans och försäkrar dem om Guds välsignelse över deras äktenskap

Det kristna äktenskapet är en avbild av Guds oupplösliga förening med människan i och genom Kristi totala gåva av sig själv.

Människan är skapad till man och kvinna (jfr 1 Mos 1:27), och den kroppsliga kärleken mellan man och kvinna blir sant mänsklig först om den infogas i ett sammanhang där man och kvinna har skänkt sig själva till varandra som en gåva utan förbehåll. En gåva kan man aldrig ta tillbaka. Kristus har upphöjt denna mannens och kvinnans ömsesidiga och förbehållslösa gåva till ett sakrament. Det kristna äktenskapet är en avbild av Guds oupplösliga förening med människan i och genom Kristi totala gåva av sig själv.

Här finns mer information om hur man förbereder sig för en vigsel och hur den praktiskt går till.