Hoppa till innehåll

Kallad till helighet

Att ha en kallelse behöver inte endast betyda att man blir präst eller söker sig till ordenslivet. Gud talar till oss på många olika sätt. Vanligtvis märker vi att vi dras i en viss riktning och når till slut en punkt där vi kan ta ett beslut. Och då - med Guds hjälp - kan vi ta nästa steg.

Oavsett vilken situation vi befinner oss i kan vi lita på att Gud är med oss. Och Gud kallar oss till helighet i varje stund. Kallelsen till helighet är redan en del av våra liv och den fick vi vid dopet. 

Alla lekmän är kallade att söka heligheten just där de lever och verkar. Allas liv har en mening och ett syfte. Och vi kan börja uppfylla det syftet genom att i vardagen visa kärlek, vänlighet och tålamod och genom att alltid avsätta tid för bön. Då lever vi ett kristet liv här och nu och det kan räcka långt.

 

Volontärarbete

Har man tid och möjlighet att göra ännu lite mer finns det mycket man kan bistå sin församling och kyrkan med. Stiftets pastoralråd har tagit fram en lista på verksamheter och uppskattade aktiviteter som sker i våra församlingar. Kanske kan man själv bidra till något av detta:

Ytterligare ett område där våra stiftsorgan behöver hjälp med är sakkunskap inom områden som juridik och medicin.

 

Fundraising

Har man inte den tid som krävs för frivilligt arbete kan man kanske bidra genom att hjälpa kyrkans verksamhet ekonomiskt. Stiftet har 90-konto och gör främst insamlingar för hjälpverksamhet och social verksamhet men ibland bedrivs fundraising för att till exempel få ihop pengar till byggnation av en kyrka.

De ordnar och kongregationer som finns representerade i stiftet kan också behöva stöd till renovering och underhåll av kloster.

 

Volontär på Berget?

Stiftelsen Berget är en öppen mötesplats för alla som söker tystnad, stillhet, vila, återhämtning, gemenskap och andligt liv. De söker volontärer som under en kortare eller längre tid kan dela ansvaret att tillsammans med kommuniteten ta hand om de gäster som kommer till reträtter och kurser. Mer information finns på Bergets hemsida.

 

Andliga rörelser

Inom kyrkan har det alltid funnits olika grupper, mindre eller större, som har gått en gemensam väg mot den fullkomliga kärleken. Deras osjälviska och trofasta arbete är av största värde.

För många lekmän är det till stor hjälp och inspiration att hitta ett andligt hem eller skola, där man fostras och formas i enlighet med en speciell nådegåva. Ta gärna kontakt med någon av de andliga rörelser och familjer som finns i vårt stift.

 

Gaudete et exsultate

Påve Franciskus påminner oss i sin apostoliska uppmaning "Gaudete et exsultate" att helighet är en universell kallelse möjlig för alla. Vi kan alla växa i helighet i de små sakerna, de små gesterna. Och vi kan alla träna på att utveckla vår uthållighet, vårt tålamod och vår ödmjukhet samtidigt som vi lever i glädje och humor, mod och iver.

Urskiljning är inte till för att se vad vi mest kan få ut av livet, utan att inse hur vi bäst kan utföra det uppdrag som vi har anförtrotts i dopet.