Hoppa till innehåll

Dataskydd - GDPR

I maj 2018 får Sverige och övriga EU en ny gemensam lagstiftning som reglerar hur organisationer och företag får behandla personuppgifter. GDPR ersätter PUL - personuppgiftslagen.

Den nya dataskyddsförordningen heter GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR innebär att vi får större insyn i och kontroll över vilka uppgifter som finns om oss i olika system och register. På datainspektionens hemsida finns utförlig information om den nya dataskyddsförordningen.

 

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är en upplysning som handlar om dig och identifierar dig personligen. Exempel på personuppgifter är namn, e-postadress, telefonnummer, bild, ljudupptagning och personnummer eller en kombination av dessa.

 

Vem berörs av GDPR?

Dataskyddsförordningen gäller för alla som behandlar personuppgifter, både när man själv bestämmer över behandlingen som personuppgiftsansvarig och när man utför den på uppdrag av någon annan som personuppgiftsbiträde. Det innebär att alla församlingar och alla stiftsorgan i Stockholms katolska stift berörs av den nya lagen. GDPR berör även register i pappersform.

 

Varför har katolska kyrkan ett medlemsregister?

Vi har ett register för att värna om katolska kyrkans medlemmar, från dop till begravning. Registret gör det möjligt för oss att erbjuda sakrament och själavård.

 

Vilka finns i medlemsregistret?

I medlemsregistret finns medlemmar i Stockholms katolska stift.

 

Vilka uppgifter samlar vi in?

Vi samlar in namn, personnummer, civilstånd, telefonnummer, bostadsadress och registreringsorsak. Utöver detta noterar vi också kyrkotillhörighet (latinsk eller orientalisk) samt mottagna sakrament. För pastorala ändamål och själavård registrerar vi uppgifter om modersmål, om detta framgår i registreringsblanketten.

 

Hur samlar vi in personuppgifterna?

Personuppgifterna samlas in - efter att man själv har samtyckt till det - vid kontakter med våra församlingar för exempelvis dop, flytt till Sverige eller konversion.

 

Hur informerar vi om registreringen i medlemsregistret?

Alla nya medlemmar får samma månad som de blir registrerade ett välkomstbrev i vilket man informeras om medlemskapet och tillhörande församling, samt en broschyr med information om katolska kyrkan och kyrkoavgiften till trossamfundet.

 

Hur länge lagrar vi personuppgifter?

Vi sparar personuppgifter så länge som de behövs för mottagning av sakrament och medlemmarnas kyrkliga liv.

 

Kan man begära ut de uppgifter som finns om en själv?

Ja, alla har rätt till ett registerutdrag genom att kontakta sin egen församling.

 

Hur har Stockholms katolska stift anpassat sig till GDPR?

Att anpassa Stockholms katolska stift till den nya förordningen kräver bland annat:

  • En inventering av hur personuppgifter används i olika IT-system och en teknisk anpassning  av dessa, så att systemen automatiskt följer förordningen​.
  • En inventering av register som innehåller uppgifter om personer utanför IT-system, till exempel filer och dokument.
  • En översyn av dagliga arbetssätt och rutiner när det gäller att hantera personuppgifter samt en anpassning av dessa.

 

Innebär GDPR någon skillnad för katoliker i Sverige?

Nej, GDPR kommer inte att innebära någon märkbar skillnad. Stiftet och våra församlingar värnar redan om medlemmarnas personliga integritet och kommer fortsätta att hålla en hög skyddsnivå för alla personuppgifter. 

 

Vem kan man kontakta vid frågor om GDPR?

Vid frågor om hur stiftet arbetar med den nya dataskyddsförordningen; välkommen att skriva till gdpr@katolskakyrkan.se

Gäller din fråga medlemskap i katolska kyrkan bör du i första hand kontakta din katolska församling.