Veritas Förlag

 

Besöksadress
Brunnsgränd 4,
111 30 Stockholm
Tfn: 08-462 66 36
E-post: veritas@katolskakyrkan.se
Hemsida

 

Förlagschef och styrelseordförande

Teol. dr, fil. kand
Anna Minara Ciardi
E-post: Anna_Minara.Ciardi@katolskakyrkan.se

 

 

 

 

 

Veritas Förlag, som är helägt av Stockholms Katolska Stift, bedriver produktion, distribution och försäljning av katolsk litteratur, skrifter och andra publikationer inom ämnena teologi, liturgi, historia, filosofi, skönlitteratur samt biografier.

 

Förlagets målsättning är att sprida kännedom om den katolska kyrkans tro, lära och värderingar i det svenska samhället, samt att vara en plattform för dessa idéer.