Katolskt Magasin

Chefredaktör och ansvarig utgivare

Helena D'Arcy

Telefon: 08-410 197 40

E-post: helena.darcy@katolsktmagasin.se

  
Layout, annonser

Mattias Lindström

Telefon: 08-410 197 42

E-post: mattias.lindstrom@katolsktmagasin.se

 

Ekonomi, prenumerationer

 Ajna Signal

 Telefon: 08-410 197 41

 E-post: admin@katolsktmagasin.se 

 

 

 

 

 

Månatliga Katolskt Magasin är en nyhetstidning som utges av stiftelsen Katolsk Kyrkotidning med stöd av Stockholms katolska stift. Läs mer om KM här.