Justitia et Pax

Generalsekreterare

Sr Madeleine Fredell OP

Telefon: 08-505 576 80 eller 08-31 81 12

Mobiltelefon: 070-54 52 144

E-post: justitia.pax@katolskakyrkan.se

Justitia et Pax, Kommissionen för Rättvisa och Fred i Stockholms Katolska Stift, är ett rådgivande och operativt organ i frågor som berör katolsk sociallära, mänskliga rättigheter, säkerhetspolitik, miljöfrågor, migration och integration samt ekonomisk och social rättvisa. Läs mer här.