Hoppa till innehåll

Missio Sverige

Besöksadress: Götgatan 68, 118 26  Stockholm

Postadress: Missio Sverige, Box 4114, 102 62 Stockholm

 

Koordinator

Marie-Christine Eidem

Telefon: 08 - 462 66 11

E-post: missio@katolskakyrkan.se

 

Missios verksamhet har som syfte att i Jesu Kristi efterföljd sprida det glada budskapet, speciellt för de fattiga i tredje världen. Syftet är även att främja en anda av bön och offer bland världens katoliker, att öka solidariteten med våra systerkyrkor i tredje världen och öka medvetandet om Kyrkans universella mission. Dessutom strävar man efter att uppmuntra till andligt stöd och materiella bidrag.

Missio består av ett antal institut - PMS (påvliga missionssällskap), som finns representerade i alla världens katolska biskopsstift (ca 1600). Verksamheten bedrivs i mer än 120 länder, däribland Sverige, och de administrativa huvudkontoren finns i Rom under ledning av den påvliga kongregationen för Evangelisation.

Gåvor till Missio mottages tacksamt. Använd gärna Bg 594-7205.