STIFTETS UNGDOMSARBETE

 

Stiftsungdomskonsulent

Elin Jönsson

Telefon: 08–505 576 67

Mobiltelefon: 070-30 44 137

E-post: elin.jonsson@katolskakyrkan.se

 

Stiftsungdomssyster

sr. Basma Alkas Ishak OP

Mobiltelefon: 073-570 30 58

E-post: sr.basma71@gmail.com

 

Ungdomspräst för Stockholmsområdet 

f. Andres Diaz

Mobiltelefon: 076-929 58 33

E-post: andresdiazmiguez@gmail.com

 

Ungdomspräst för södra Sverige

p. Pierre-André Mauduit OP

Mobiltelefon: 072-387 11 97

E-post: pam.op@tutanota.com

 

Ungdomspräst för polsktalande unga katoliker

p. Pawel Drazyk SDB 

Mobiltelefon: 073-894 10 13

E-post: drazykp@wp.p

Ungdomspastorala teamet är en resurs för att stärka det katolska ungdomsarbetet i församlingarna, missionerna, de orientaliska kyrkorna och olika rörelser i hela stiftet.

Tillsammans med församlingar anordnar stiftets ungdomspastorala team regionala konfirmandläger och erbjuder en årlig lägerledarkurs. Läs mer på www.bilda.nu/upt

Teammedlemmarna finns som samtalspartner vid uppstart eller utveckling av lokalt ungdomsarbete och kan bjudas in till temadagar, läger eller liknande för att hålla föredrag, leda aktiviteter eller fira sakramenten.

Välkomna att höra av er!