Hoppa till innehåll

Stiftets ungdomspastorala team

Besöksadress: Brunnsgränd 4, 111 30 Stockholm

Postadress: Johannes Paulus II:s Pastoralcentrum, Box 2150, 103 14 Stockholm

 

Stiftsungdomskonsulent

Elin Jönsson

Tel: 08–505 576 67

Mobiltel: 070-30 44 137

E-post: elin.jonsson@katolskakyrkan.se

 

Stiftsungdomssyster

sr. Basma Alkas Ishak OP

Mobiltel: 073-570 30 58

E-post: sr.basma71@gmail.com

 

Ungdomspräst för Malmö dekanat

p. Pierre-André Mauduit OP

Mobiltel: 072-387 11 97

E-post: pam.op@tutanota.com

 

Ungdomspräst för polsktalande ungdomar

p. Pawel Drazyk SDB 

Mobiltel: 073-894 10 13

E-post: drazykp@wp.p

Ungdomspastorala teamet är en resurs för att stärka det katolska ungdomsarbetet i församlingarna, missionerna, de orientaliska kyrkorna och olika rörelser i hela stiftet.

Tillsammans med församlingar anordnar stiftets ungdomspastorala team regionala konfirmandläger och erbjuder en årlig lägerledarkurs. Läs mer på www.bilda.nu/upt

Teammedlemmarna finns som samtalspartner vid uppstart eller utveckling av lokalt ungdomsarbete och kan bjudas in till temadagar, läger eller liknande för att hålla föredrag, leda aktiviteter eller fira sakramenten.

Välkomna att höra av er!