STIFTETS UNGDOMSARBETE

 

Ungdomskonsulent, samordnare för stiftets ungdomspastorala team

Elin Jönsson

Telefon: 08–505 576 67

Mobiltelefon: 070-30 44 137

E-post: elin.jonsson@katolskakyrkan.se

 

Stiftsungdomspräst

br. Grzegorz Witold Młotkowski OFM

Lidmansvagen 8, 724 61 Västerås

Mobiltelefon: 076–199 98 66

E-post: witold.mlotkowski@katolskakyrkan.se

 

Biträdande stiftsungdomspräst

F Andres Diaz

Mobiltelefon: 076-929 58 33

E-post: andresdiazmiguez@gmail.com

 

Stiftsungdomssyster

Sr Basma Alkas Ishak OP

Mobiltelefon: 073-570 30 58

E-post: basmayousif103@hotmail.com

 

Ungdomspräst för södra Sverige

P Pierre-André Mauduit OP

Mobiltelefon: 072-387 11 97

E-post: pa.mauduit@gmail.com

 

Ungdomspräst för polsktalande unga katoliker

P Pawel Drazyk SDB 

Mobiltelefon: 073-894 10 13

E-post: drazykp@wp.p

Stiftets ungdomspastorala team är en resurs tillgänglig för att stärka det katolska ungdomsarbetet i församlingarna, missionerna och de orientaliska kyrkorna i hela vårt avlånga land.

Tillsammans med församlingar anordnar stiftets ungdomspastorala team regionala konfirmandläger och utbildar ledare i lägermetodik.

Teammedlemmarna finns som samtalspartner vid uppstart eller utveckling av lokalt ungdomsarbete och kan bjudas in till temadagar, läger eller liknande för att hålla föredrag, leda aktiviteter eller fira sakramenten.

Välkomna att höra av er!