Missio

Besöksadress:
Götgatan 68
118 26  Stockholm

 

Postadress: Missio Sverige
Tel: 08 - 462 66 11
Fax: 08-462 94 25
E-post: missio@katolskakyrkan.se

 

Ansvarig för karitativt arbete inom Stockholms katolska stift

(Caritas Sverige, Missio Sverige)

p. Henrik Alberius OP

Tfn: 08-505 576 70 (vid närvaro på Pastoralcentrum)
Mobiltfn: 073 - 572 30 57

Fax: 08-22 56 20 
E-post: henrik.alberius@caritas.se
E-post: henrik@dominikan.nu

 

Koordinator

Marie-Christine Eidem

Tfn: 08 - 462 66 11

 E-post: missio@katolskakyrkan.se

marie.eidem@katolskakyrkan.se 

 

Missios verksamhet har som syfte att i Jesu Kristi efterföljd sprida det glada budskapet, speciellt för de fattiga i tredje världen. Syftet är även att främja en anda av bön och offer bland världens katoliker, att öka solidariteten med våra systerkyrkor i tredje världen och öka medvetandet om Kyrkans universella mission. Dessutom strävar man efter att uppmuntra till andligt stöd och materiella bidrag.

Missio består av ett antal institut - PMS (påvliga missionssällskap), som finns representerade i alla världens katolska biskopsstift (ca 1600). Verksamheten bedrivs i mer än 120 länder, däribland Sverige, och de administrativa huvudkontoren finns i Rom under ledning av den påvliga kongregationen för Evangelisation.

Gåvor till Missio mottages tacksamt. Använd gärna Bg 594-7205.