KPN

Ordförande

Ulrika Erlandsson

Telefon: 08-50 557 661
E-post: ulrika.erlandsson@katolskakyrkan.se

 

Konsulent

Rauha Navarro Marttinen

Telefon: 08-50 557 663
E-post: rauha.marttinen@katolskakyrkan.se

 

Administratör

Maria Borowiec

Telefon: 08-50 557 664
E-post: maria.borowiec@katolskakyrkan.se

 

Kamrer

Carina Mlynarczyk 

Telefon: 08-50 557 665
E-post: carina.mlynarczyk@katolskakyrkan.se

 

Adminstratör

Cristina Ramos de Strandberg 

Telefon: 08-50 557 662
E-post: cristina.ramosdestrandberg@katolskakyrkan.se

 

Katolska Pedagogiska Nämnden (KPN) är ett stiftsorgan med biskopens uppdrag att stödja det pedagogiska arbetet i de katolska församlingarna. Detta sker genom utgivning av kateketiskt material för församlingarnas och missionernas undervisning, genom kurser för kateketer och trosfördjupning för vuxna. Läs mer om KPN här.