KID

Samordnare

Kaj Engelhart

Karlbergsvägen 74

113 35 Stockholm

Telefon: 070 - 771 12 95

E-post: kajcaritas@hotmail.com

 

KID ansvarar för kontakter och dialog med företrädare för andra religioner.