Hoppa till innehåll

Romer från Sverige besöker påven 26 oktober

I september 1965 besökte påven Paulus VI orten Pomezia utanför Rom, där flera tusen romer hade samlats för en pilgrimsfärd. För att högtidlighålla 50-årsminnet av denna händelse - som har betraktats som en kursändring i Katolska kyrkans förhållande till romer - arrangeras en stor pilgrimsfärd till Rom och audiens med påven 23-27 oktober dit upp till 5 000 pilgrimer från 20 länder väntas.

Stockholms katolska stift representeras av en officiell delegation som leds av den romske juristen Robert Brisenstam. Delegationen består av tio katolska pilgrimer, varav nio är romer. Denna svenska delegation deltar – tillsammans med alla andra pilgrimer – i en audiens hos påve Franciskus på måndag 26 oktober.

Vallfärden och audiensen har stor betydelse eftersom påven som överhuvud för katolska kyrkan på detta sätt visar sitt stöd för romerna, som härigenom får en stor positiv internationell uppmärksamhet i en värld där romer fortfarande är en diskriminerad och utsatt grupp. Detta väntas bidra till att både stärka kyrkans och romernas förhållande till varandra och till att ytterligare sprida den katolska tron bland romer.