Hoppa till innehåll

Påven reformerar kyrkans ogiltigförklaringsprocess av äktenskapet

Påven Franciskus har idag den 8 september offentliggjort två dekret som innehåller reformer av processerna för att förklara äktenskap ogiltiga. De två dekreten rör lagboken för kanonisk rätt respektive lagboken för kanonisk rätt i de orientalisk-katolska kyrkorna. Förändringarna innebär bl. a. att processerna kan förkortas och bara behöver föras i en enda instans, istället för i två, samt att det bara behövs en domare för att avgöra ärendet. Vidare kommer stiftsbiskopen att få en utökad roll i processerna. Reformerna träder i kraft den 8 december. Läs mer om detta i Signum.