Kristina Hellner ny kommunikationsansvarig på Stockholms katolska stift

Läs hela pressmeddelandet på MyNewsdesk.