Hoppa till innehåll

Kansli

Telefon växeln: 08-462 66 00

Telefontid: kl. 9.30-12.00 

Besökstid: 9.00-12.00, 13.00-16.00

Fax: 08-702 05 55

E-post: sekretariat@katolskakyrkan.se

 

Generalvikarie och personalchef

p. Pascal René Lung OP

Tel: 08-462 66 02

E-post: generalvikarie@katolskakyrkan.se

 

Kanslichef, kardinalens och generalvikariens assistent

Agnes Eggertz

Tel: 08-462 66 03

Mobiltel: 070-259 37 77

Fax: 08-702 05 55

E-post: agnes.eggertz@katolskakyrkan.se

E-post: biskopsassistent@katolskakyrkan.se

 

Kanslerns assistent, handläggare för kansliet, arkivet

Hélène Strokirk Jungkvist

Tel: 08-462 66 05

E-post: helene.jungkvist@katolskakyrkan.se

 

Administrativ assistent

Elisabeth Kazinczy

Tel: 08-462 66 16

E-post: elisabeth.kazinczy@katolskakyrkan.se

 

Administrativ assistent, handläggare för migrationsärenden för präster och ordenssystrar

Ylva Mårtensson

Tel: 08-462 66 28

E-post: ylva.martensson@katolskakyrkan.se

 

Grafisk formgivare

Håkan Boström

Tel: 08-462 66 34

E-post: hakan.bostrom@katolskakyrkan.se

 

IT-ansvarig/ansvarig för medlemsregistret

 

dataskyddsombud

Michel Louis

Tel: 08-462 66 09

Mobiltel: 070-733 07 36

E-post: michel.louis@katolskakyrkan.se

E-post: kyrkoavgift@katolskakyrkan.se

E-post: support@katolskakyrkan.se

E-post: gdpr@katolskakyrkan.se

 

Biskopens hushåll

Tel: 08-462 66 38; 08-462 66 39

 

 

Kansliet är navet på Biskopsämbetet. Det är på kansliet alla besökare tas emot, det är här man bokar biskopens och generalvikariens besök och det är kansliet som sköter arkiv och register.

Har du frågor om medlemskap och kyrkoavgift är det avdelningen IT/Medlemsregister du ska kontakta.