Prata med en präst

Livet kan vara svårt ibland och att någon då lyssnar på ens tankar kan vara till stor hjälp. Inom kyrkan används ofta ordet själavård. Själavård är kyrkans omsorg om den enskildes andliga välbefinnande. Den person som ger enskild själavård, själasörjaren, är oftast präst eller diakon men även ordenssystrar bedriver själavård.

Själavården kan vara ett vägledande samtal eller ett samtal utifrån ett specifikt behov. Ett själavårdande samtal skiljer sig från ett vanligt samtal genom att det också handlar om Gud och andlighet. Det själavårdande samtalet ska hjälpa människor i deras andliga sökande och vara en väg till inre mognad och fördjupning.

 

      

Hitta en präst utifrån en geografisk position

Hitta en präst i församlingen du tillhör