1971

Marie Bebådelse församling

Marie Bebådelse katolska församling grundades 1973 och omfattar Östermalm, Frescati, Djurgården, och Lidingö. Församlingen har ca 1700 medlemmar.

Kyrkan och pastorsexpeditionen ligger på Linnégatan 79 i centrala Stockholm. Kyrkoherde är p. Matthias Grahm OSB.          


Ordinarie gudstjänsttider:
Onsdagar
Kl. 17.00 Kvällsmässa

Söndagar
Kl. 11.00 Högmässa
Kl. 18.00 Kvällsmässa

Mass in English
Every Saturday at 5 pm (Kl. 17.00)

Hitta hit

Hitta hit

Karta

Linnégatan 79
114 60, Stockholm, Marie Beb

Tel: 08-661 69 36
Fax: 08-663 29 81

Webb: https://mariebeb.se/


Om oss

Om oss

Präst

p. John McCormack

070-4974528

Kyrkoherde

a. Matthias Grahm OSB

073-330 68 25

Språk

svenska, engelska, franska

Riter

romersk rit


Kontakt

Kontakt

Pastorsexpeditionen är öppen tisdagar kl. 13.30-17.00 och torsdagar kl. 13.30-17.00

Våra präster p. John McCormack och kyrkoherde a. Matthias Grahm OSB har möjlighet att göra hembesök.

Om du känner någon församlingsmedlem som inte längre kan komma till kyrkan på grund av ålder och sjukdom så låt oss veta namn och adress så att vi kan ta kontakt och besöka dem. Kontaktperson är p. John McCormack.

 

BARNMÄSSOR OCH UNDERVISNING:

  • Undervisning för barnen kommer under hösten att äga rum söndagen den 22 september och söndagen den 10 november.
  • Barnmässor under hösten: den 11 augusti, 22 september, 13 oktober, 10 november och den 8 december.

 

KURS:

Välkommen på kursen "Historiska personer". Vi bekantar oss med personer som Julius Caesar, Karl den store, Erik den helige, Birger Jarl, den heliga Birgitta, Jeanne d Àrc, Christina Gyllenstierna, Martin Luther, Olaus Petri, Nils Dacke, drottning Margareta, drottning Kristina och Katarina den stora m.fl. 

Tid: måndagar, kl 13.00-14.30. Det blir 10 st kurstillfällen med start den 16 september

Plats: församlingssalen

Kursavgift: 500 kr

Kursledare: Fil. dr Hans Hellström

Anmälan till Hans Hellström e-post: hans.historiaochsamtid@gmail.com

Mobil: 073-5364733