Hoppa till innehåll

1973

Vår Frus församling

Församlingen består idag av över 2400 personer. Gudstjänster firas på flera ställen. Huvudkyrka är Vårfrukyrkan i Roslags Näsby, Täby, dit den största gruppen söker sig. I Åkersberga finns den näst största gruppen. Ett mindre antal församlingsmedlemmar firar sina gudstjänster i Birgittasystrarnas kapell på Burevägen 12 i Djursholm. Dessa systrar har verkat där sedan tidigt 20-tal.

Mindre grupper finns även i Norrtälje och i Rimbo. Vissa lördagar firas gudstjänster även i Skederids gamla kyrka, den kyrka som den heliga Birgitta en gång tillhörde. Ja, både den heliga Birgitta och Gustav Vasa växte faktiskt upp inom vår församlings område, Gustav Vasa i Vallentuna.

Här finns församlingens egen förteckning över alla mässtider. 

Hitta hit

Hitta hit

Karta

Konvaljevägen 4B
183 30, Täby

Tel: 08-768 69 19
Fax:

Webb: varfrukyrkan.se/


Om oss

Om oss

Präst

f. Kristoffer Wrona

073-697 04 43

Kyrkoherde

f. Kristoffer Wrona

073-697 04 43

Språk

svenska, engelska

Riter

romersk rit


Kontakt

Kontakt

Foto: Art Elektronik AB

Församlingen omfattar närmare 50 nationaliteter där svenskarna utgör en betydande del. Gemenskapen och sammanhållningen i församlingen är mycket god, över alla nationella gränser.

Församlingen har c:a 150 frivilliga som utför en mängd olika uppgifter, från städning, kyrkkaffe och kontorsarbete till att undervisa barn och vuxna, medverka i eller leda gudstjänster och bönekvällar och gå till gamla och sjuka med nattvard.