S:t Eugenia församling


Kontakt

Kungsträdgårdsgatan 12
111 47 Stockholm, S:ta Eugenia

Tel: 08-505 780 00
Fax: 08-611 88 08
Epost: sthlmeugenia@katolskakyrkan.se


Präst

p. Dominik Terstriep SJ

072-328 57 57

Kontakta oss

Karta

Språk

Svenska, Arabiska, Engelska, Gheez

Riter

Romersk rit, Orientalisk rit

Specifika mässor

Romersk rit