Hoppa till innehåll

1969

S:t Eriks domkyrkoförsamling

S:t Eriks domkyrkoförsamling är en av de största församlingarna i Stockholms katolska stift med cirka 10 000 registrerade medlemmar. Drygt 2500 personer besöker någon av de sju söndagsmässorna i själva domkyrkan. Varje vardag firas mässa både på morgon och kväll. Varje lördagsmorgon finns sakramental tillbedjan och lördagskväll hålls vigiliemässa samt rosenkransbön. I församlingen arbetar både präster, ordenssystrar och lekmän som kompletterar varandra i sin tjänst för kyrkan. Domkyrkofösamlingens område omfattar södra delarna av Stockholms stad och de södra närförorterna.

Församlingens kyrkoherde sedan augusti 2017 är fader Thanh Duc Nguyen. I församlingen verkar också en kaplan pater Karol Dudek OMI samt subsidiarer och ytterligare präster för speciell själavård samt ordenssystrar ”Serafimsystrar”.

Här finns församlingens egen förteckning över alla mässtider. 

Hitta hit

Hitta hit

Karta

Folkungagatan 46B
118 26, Stockholm

Tel: 08-640 15 55
Fax:

Webb: https://katolskadomkyrkan.se


Om oss

Om oss

Kyrkoherde

Domprost f Thanh Duc Nguyen

Språk

svenska, kroatiska, latin, polska, slovenska, spanska

Riter

romersk rit


Kontakt

Kontakt

Församlingskaraktär
Domkyrkoförsamlingens medlemmar kommer från ett stort antal länder. Gudstjänster, föreningsliv, samkväm, kör - och ungdomsverksamhet präglas av mötet mellan olika folkgrupper.

Katolskt centrum
Kvarteret runt domkyrkan är nu ett katolskt centrum där kardinal Anders Arborelius, biskop av Stockholm, har sin bostad och sina ämbetslokaler.