Evenemang

Katolskt Forums höstprogram 2017

23/8 - 2017

Här finns hela programmet från Katolskt Forum; kurs- och föredragsverksamheten i S:ta Eugenia församling och S:ta Birgitta folkhögskola i Stockholm.   Här finns mer information om Katolskt Forum.

"Gåvan att finnas till" 6-8 september

22/8 - 2017

Gåvan att finnas till – i världen, i kyrkan, i mitt eget liv, tillsammans med min medmänniska. Välkommen till konferens för det nordiska nätverket för kyrkor arbete med funktionsnedsättning. Vi utgår från Kyrkornas världsråds dokument ”The Gift of Being”. Läs mer om konferens på hemsidan för Sv...

Program på Marielund hösten 2017

19/6 - 2017

Här finns hela höstens program på stiftsgården Marielund.  

Ekumenisk bön för unga

23/5 - 2017

Interreligiöst utbildningsprogram i Skåne - september till november 2017

4/5 - 2017

Kursinbjudan till unga ledare inom trossamfunden och religiösa församlingar: LEDARSKAP, RELIGION OCH DEMOKRATI 2017 – i Skåne   Är du ung aktiv inom ett trossamfund i Skåne och vill utveckla ditt ledarskap? Är du intresserad av frågor som rör mänskliga rättigheter och konflikthanteri...

Nordiska ungdomsdagar 1-3 september

24/4 - 2017

Den 1-3 september är det dags för de Nordiska ungdomsdagarna i Vadstena där Sveriges Unga Katoliker i gemenskap med Norges och Danmarks Unga Katoliker vill växa i tron. Evenemanget kommer att bestå av katekes, bön, sakramental tillbedjan och andra aktiviteter, genom vilka vi ska komma vår Kris...

Franciskusdagen i Kungsträdgården 23 september

12/4 - 2017

Föreläsningsserie av syster Madeleine Fredell OP

9/1 - 2017

Födda att representera Gud, på spaning efter en teologisk människosyn i vår tid De mänskliga rättigheterna utgår från alla människors lika värde och värdighet. Hur kan vi tala om människan, man och kvinna, utifrån en biblisk tradition? Vem är hon egentligen? Utgångspunkten att vi är en kro...

KPN vuxenutbildning våren 2017

13/12 - 2016