Evenemang

Frukostseminarium med Andreas Carlgren på Café Eugenia - 20 april

20/3 - 2018

Fredagen den 20 april arrangerar Bilda Dialog ett frukostseminarium på Café Eugenia (vid S:ta Eugenia katolska kyrka i Kungsträdgården i Stockholm) med Andreas Carlgren. Andreas Carlgren är tidigare miljöminister och generaldirektör för Integrationsverket. Nu arbetar han för Newmaninstitutet i Up...

Pergolesis "Stabat Mater" - 27 mars

19/3 - 2018

Passionsoratorium - 22 mars

19/3 - 2018

Födelsedagskonsert Bach 333 år - 21 mars

19/3 - 2018

Ekumenisk vesper 20 mars

19/3 - 2018

    ARBETSGRUPPEN FÖR EKUMENISK VESPER INBJUDER TILL       EKUMENISK VESPER   Maria Bebådelse kyrka (Linnégatan 79) tisdagen den 20 mars kl. 18.00 temat “VÄGEN FRAMÅT”   SAMTALET EFTER VESPERN: Ekumenisk vesper: -hur utvecklar vi vespern? -hur sprider vi information om ves...

Passionskonsert Franz Liszts "Via Crucis" - Göteborg 22 mars

16/3 - 2018

Torsdgen den 22 mars kl 19:00-20:00 ges passionskonsert med Kristus Konungens Vokalensemble och Karin Birgersson på orgel i Kristus Konungens katolska kyrka i Göteborg. I Franz Liszts tonsättning följer vi Jesus på hans lidandes väg till korset. Konserten inleds med två satser ur Bachs h-moll mä...

Katolskt forum - våren 2018

8/3 - 2018

Här finns vårens program för Katolskt forum i Stockholm.

Seminarium i Göteborg om sexuella övergrepp på minderåriga - 21 mars

19/2 - 2018

Stiftelsen "FTS Säkra Varje Unge" är en icke-vinstdrivande organisation med syftet att förhindra sexuella övergrepp på barn samt gromning genom förebyggande arbete och gratis utbildningar för alla vuxna, barn och ungdomar i hela Sverige. Onsdagen den 21 mars arrangerar "FTS Säkra Varje Unge" ett...

Påsk i Rögle 28 mars - 2 april

13/2 - 2018

I år har S:t Dominikus kloster i Rögle öppet som vanligt och hälsar alla välkomna att fira påskens rika dagar där. I liturgin följer vi Kristus genom hans död, nedstigande i dödsriket och uppståndelse. Tystnad råder under alla måltider, men bryts efter påskvakan. Fader Philippe Perruchot från...

Stiftsvallfärd till Vadstena - 25 augusti

30/1 - 2018

Lördagen den 25 augusti äger stiftsvallfärden rum i Vadstena. Mässan firas kl. 11.30 på Borggården och vallfärden avslutas med sakramentsandakt med lovsång och sakramental välsignelse i Blåkyrkan. Vallfärdens tema är ”Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud” (Luk 1:30). Temat är det and...

"Den goda döden": en serie av föredrag och samtal i Lund februari till april

26/1 - 2018

"På väg med Kristus" - Kateketens dag 29 september

24/1 - 2018

Kateketens dag är en fest då kateketer samlas runt biskopen för att få ny inspiration i sin viktiga uppgift. Här får kardinal Anders Arborelius en möjlighet att tacka både kateketer och ungdomsledare för deras insatser. Särskild gäst denna gång är fader Michel Remery, aktuell som författare til...

Taizéhelg för unga i Jönköping 20-22 april

21/12 - 2017

Kurser på Berget - våren 2018

20/11 - 2017

16-19/4 “ACT I SJÄLAVÅRDEN”, Acceptance and Commitment Therapy, med Jan Byström, Uppsala, är teolog och leg. psykoterapeut (KBT).   20-22/4 "Maria i vår tid" med Birgitta Löwenhjelm, leg. psykoterapeut, konstnär och initiativtagare till föreningen Maria Regina Caeli.   5/5 Ekumenisk dag - sam...

KPN:s vuxenutbildning 2018

18/11 - 2017

På KPN:s hemsida finns hela programmet för vårens vuxenutbildningar.  

Världsfamiljedagarna i Dublin: 20-26 augusti 2018

11/11 - 2017

Världsfamiljedagarna i Dublin 2018 blir en glädjefull och berikande händelse för barn, unga och vuxna. Under de fem dagarna kommer man att kunna mötas och dela erfarenheter, be och reflektera, växa i tro och kärlek, fira och samla kraft. Här kan man se ett översiktligt program för dagarna. Vill...

Dominikanernas program 2017-2018

20/9 - 2017

Dominikanerna inbjuder under året till en serie filosofisamtal med bland andra Cecilia Sjöholm, Erik Schüldt och John Sjögren. Det blir också en serie kvällar kring religiös pluralism med dominikaner från Kairo och Jerusalem, och med författaren Göran Rosenberg. Se programmet på dominikan.nu  

Maria i frälsningens symfoni - två ggr/termin under tre år

7/9 - 2017

Föreläsningsserie av syster Madeleine Fredell OP

1/8 - 2017

Födda att representera Gud, på spaning efter en teologisk människosyn i vår tid De mänskliga rättigheterna utgår från alla människors lika värde och värdighet. Hur kan vi tala om människan, man och kvinna, utifrån en biblisk tradition? Vem är hon egentligen? Utgångspunkten att vi är en kro...