Hoppa till innehåll

Kontakt

Kardinal Arborelius har utsett en kontaktgrupp som har det övergripande ansvaret för genomförandet av den synodala processen i vårt stift.

Kontaktgruppen består av:

f Andrés Bernar, biskopsvikarie för evangelisation

Anna B Sandberg

Kristina Hellner

Kontaktgruppen nås på e-postadressen synod@katolskakyrkan.se

 

I gruppen ingick fram till december 2022 även p Ulf Jonsson SJ. Han har blivit tvungen att avsäga sig uppdraget på grund av övrig arbetsbelastning.