Påvens böneintentioner

Påvens böneintentioner för 2020

Daglig bön    

”Gud vår Fader, jag överlämnar mig och min dag till dig, mina böner, tankar, ord, handlingar, glädjeämnen och lidanden i gemenskap med din Son Jesus Kristus, som ständigt ger sig själv för världens frälsning i eukaristin.

Må den helige Ande, som ledde Jesus, vara min vägvisare och min styrka denna dag så att jag kan vittna om din kärlek.

Med Maria, vår Herres och Kyrkans moder, ber jag särskilt för denna månads intention såsom den helige Fadern föreslagit...”

 

Januari

Evangelisationen: att kristna och troende från andra religioner, och alla människor av god vilja, verkar för fred och rättvisa i världen.

The Pope video January

Click to pray

 

Februari

Universell: att ropet på hjälp från alla offer för människohandel, hörs och uppmärksammas.

The Pope video February

Click to pray

 

Mars

Bön för alla sjuka och lidande med anledning av coronaviruset.

The Pope video March

Evangelisationen: att kyrkan i Kina växer i enhet och förblir trogen Evangeliet.

Click to pray

 

April

Universell: att de som har fastnat i missbruk, får hjälp och stöd.

The Pope video April

Click to pray

 

Maj

Evangelisationen: att diakoner som troget tjänar Ordet och de fattiga, blir ett stärkande tecken för hela kyrkan.

The Pope video May

Click to pray

 

Juni

Evangelisationen: att alla som har det svårt, kan finna sin väg i livet, genom att låta sig beröras av Jesu Hjärta.

The Pope video June

Click to pray

 

Juli

Universell: att dagens familjer, bemöts och vägleds med kärlek och respekt.

The Pope video July

Click to pray

 

Augusti

Universell: för alla som arbetar och lever av havet – sjömän, fiskare och deras familjer.

The Pope video August

Click to pray

 

September

Universell: att jordens resurser inte plundras, utan fördelas på ett rättvist och respektfullt sätt.

The Pope video September

Click to pray

 

Oktober

Evangelisationen: att med dopets kraft, lekmän och speciellt kvinnor, får ett större inflytande inom Kyrkans olika ansvarsområden.

The Pope video October

Click to pray

 

November

Universell: att utvecklingen av robotar och artificiell intelligens alltid tjänar mänsklighetens bästa.

The Pope video November

Click to pray

 

December

Evangelisationen: att vår personliga relation till Jesus Kristus, får näring av Guds ord och ett liv i bön.

The Pope video December

Click to pray