Ekonomiavdelning

Ekonomichef

Staffan Livehed

Tel: 08-462 66 08

Mobiltel: 070-562 84 88

E-post: staffan.livehed@katolskakyrkan.se

 

Controller

Karin Stribolt

Tel: 08-462 66 24

Mobiltel: 070-655 43 47

E-post: karin.stribolt@katolskakyrkan.se

 

Redovisningsekonom och budgetplanering

Jadranka Magnusson 

Tel: 08-462 66 32

E-post:jadranka.magnusson@katolskakyrkan.se

 

Ekonomihandläggare - Veritas förlag

Carina Mlynarczyk

Tel: 08-462 66 27

E-post:carina.mlynarczyk@katolskakyrkan.se

 

Ekonomihandläggare

Ankica Soneborg

Tel: 08-462 66 23

E-post:ankica.soneborg@katolskakyrkan.se

 

Ekonomiassistent

Edyta Szmaglinski

Tel: 08-462 66 15

E-post:edyta.szmaglinski@katolskakyrkan.se

 

Lönehandläggare

Sanna Tadic

Tel: 08-462 66 26

E-post för lönefrågor: lon@katolskakyrkan.se

E-post för supportfrågor: payroll.support.se@aspiagroup.se

 

Ekonomiavdelningen sköter stiftets ekonomi och arbetar med ekonomistyrning, redovisning, bokslut, ekonomiska uppföljningar och fakturahantering.