Ekonomiavdelning

Ekonomichef

Staffan Livehed

Tel: 08-462 66 08

Mobiltel: 070-562 84 88

E-post: staffan.livehed@katolskakyrkan.se

 

Controller

John Mossop

Tel: 08-462 66 24

Mobiltel: 070-793 06 92

E-post: john.mossop@katolskakyrkan.se

 

Ekonomihandläggare

Ankica Soneborg

Tel: 08-462 66 23

E-post:ankica.soneborg@katolskakyrkan.se

 

Redovisningsekonom

Jadranka Magnusson 

Tel: 08-462 66 32

E-post:jadranka.magnusson@katolskakyrkan.se

 

Ekonomihandläggare - Veritas förlag

Carina Mlynarczyk

Tel: 08-462 66 27

E-post:carina.mlynarczyk@katolskakyrkan.se

 

Ekonomihandläggare

Johan Wennerstrand

Tel: 08-462 66 31

E-post:johan.wennerstrand@katolskakyrkan.se

 

Ekonomiassistent

Edyta Szmaglinski

Tel: 08-462 66 15

E-post:edyta.szmaglinski@katolskakyrkan.se

 

Lönehandläggare

Sanna Tadic (på Biskopsämbetet onsdagar)

Tel: 08-462 66 26

E-post: lon@katolskakyrkan.se

 

Ekonomiavdelningen sköter stiftets ekonomi och arbetar med ekonomistyrning, redovisning, bokslut, ekonomiska uppföljningar och fakturahantering.