Påvens böneintentioner

Daglig bön

”Gud vår Fader, jag överlämnar mig och min dag till dig, mina böner, tankar, ord, handlingar, glädjeämnen och lidanden i gemenskap med din Son Jesus Kristus, som ständigt ger sig själv för världens frälsning i eukaristin.

Må den helige Ande, som ledde Jesus, vara min vägvisare och min styrka denna dag så att jag kan vittna om din kärlek.

Med Maria, vår Herres och Kyrkans moder, ber jag särskilt för denna månads intention såsom den helige Fadern föreslagit...”

 

PÅVENS BÖNEINTENTIONER 2019

Januari

Evangelisationen: att ungdomar särskilt i Latinamerika följer Marias exempel och svarar på Herrens kallelse, genom att sprida glädjens budskap till världen.

 The Pope video January

Click to pray

 

Februari

Universell: att vi med generositet bemöter offer för människohandel, tvångsprostitution och våld.

 The Pope video February

Click to pray

 

Mars

Evangelisationen: att kristna samfund, särskilt de förföljda, känner Kristi närhet och får sina rättigheter respekterade.

The Pope video March

Click to pray

 

April

Universell: för läkare och hjälparbetare som i krigsdrabbade områden riskerar sina egna liv för att rädda andras.

The Pope video April

Click to pray

 

Maj

Evangelisationen: att kyrkan i Afrika genom sina medlemmars engagemang, kan sprida enhet bland folken och bli ett hoppets tecken för hela kontinenten.

The Pope video May

Click to pray

 

Juni

Evangelisationen: att präster engagerar sig i solidaritet med de allra fattigaste, genom att leva anspråkslöst och ödmjukt.

The Pope video June

Click to pray

 

Juli

Universell: att de som skipar rättvisa gör det med integritet, så att orättvisan i världen inte får sista ordet.

The Pope video July

Click to pray

 

Augusti

Evangelisationen: att familjer alltmer blir en grund för det sant mänskliga, genom att leva i bön och kärlek.

The Pope video August

Click to pray

 

September

Universell: att politiker, forskare och ekonomer samarbetar för att skydda världshaven.

The Pope video September

Click to pray

 

Oktober

Evangelisationen: att den Helige Andes kraft väcker nytt liv i kyrkan och förnyar hennes sändningsuppdrag.

The Pope video October

Click to pray

 

November

Universell: att det kan uppstå en anda av dialog och försoning bland olika religiösa grupper som lever i Mellanöstern.

The Pope video November

Click to pray

 

December

Universell: att varje land prioriterar de ungas framtid, särskilt för de som har det svårt.

The Pope video December

Click to pray

 

 

 

 

Påvens böneintentioner för 2020

Daglig bön    

”Gud vår Fader, jag överlämnar mig och min dag till dig, mina böner, tankar, ord, handlingar, glädjeämnen och lidanden i gemenskap med din Son Jesus Kristus, som ständigt ger sig själv för världens frälsning i eukaristin.

Må den helige Ande, som ledde Jesus, vara min vägvisare och min styrka denna dag så att jag kan vittna om din kärlek.

Med Maria, vår Herres och Kyrkans moder, ber jag särskilt för denna månads intention såsom den helige Fadern föreslagit...”

 

Januari

Evangelisationen: att kristna och troende från andra religioner, och alla människor av god vilja, verkar för fred och rättvisa i världen.

 

Februari

Universell: att ropet på hjälp från alla offer för människohandel, hörs och uppmärksammas.

 

Mars

Evangelisationen: att Kyrkan i Kina växer i enhet och förblir trogen Evangeliet.

 

April

Universell: att de som har fastnat i missbruk, får hjälp och stöd.

 

Maj

Evangelisationen: att diakoner som troget tjänar Ordet och de fattiga, blir ett stärkande tecken för hela Kyrkan.

 

Juni

Evangelisationen: att alla som har det svårt, kan finna sin väg i livet, genom att låta sig beröras av Jesu Hjärta.

 

Juli

Universell: att dagens familjer, bemöts och vägleds med kärlek och respekt.

 

Augusti

Universell: för alla som arbetar och lever av havet – sjömän, fiskare och deras familjer.

 

September

Universell: att jordens resurser inte plundras, utan fördelas på ett rättvist och respektfullt sätt.

 

Oktober

Evangelisationen: att med dopets kraft, lekmän och speciellt kvinnor, får ett större inflytande inom Kyrkans olika ansvarsområden.

 

November

Universell: att utvecklingen av robotar och artificiell intelligens alltid tjänar mänsklighetens bästa.

 

December

Evangelisationen: att vår personliga relation till Jesus Kristus, får näring av Guds ord och ett liv i bön.