Påvens böneintentioner

Daglig bön

”Gud vår Fader, jag överlämnar mig och min dag till dig, mina böner, tankar, ord, handlingar, glädjeämnen och lidanden i gemenskap med din Son Jesus Kristus, som ständigt ger sig själv för världens frälsning i eukaristin.

Må den helige Ande, som ledde Jesus, vara min vägvisare och min styrka denna dag så att jag kan vittna om din kärlek.

Med Maria, vår Herres och Kyrkans moder, ber jag särskilt för denna månads intention såsom den helige Fadern föreslagit...”

 

DECEMBER 2018

Evangelisationen: att de som är engagerade i att förmedla tron, i dialog med människor, finner ett språk som talar till dagens olika kulturer.

The Pope video December

 

PÅVENS BÖNEINTENTIONER 2019

Januari

Evangelisationen: att ungdomar särskilt i Latinamerika följer Marias exempel och svarar på Herrens kallelse, genom att sprida glädjens budskap till världen.

 

Februari

Universell: att vi med generositet bemöter offer för människohandel, tvångsprostitution och våld.

 

Mars

Evangelisationen: att kristna samfund, särskilt de förföljda, känner Kristi närhet och får sina rättigheter respekterade.

 

April

Universell: för läkare och hjälparbetare som i krigsdrabbade områden riskerar sina egna liv för att rädda andras.

 

Maj

Evangelisationen: att kyrkan i Afrika genom sina medlemmars engagemang, kan sprida enhet bland folken och bli ett hoppets tecken för hela kontinenten.

 

Juni

Evangelisationen: att präster engagerar sig i solidaritet med de allra fattigaste, genom att leva anspråkslöst och ödmjukt.

 

Juli

Universell: att de som skipar rättvisa gör det med integritet, så att orättvisan i världen inte får sista ordet.

 

Augusti

Evangelisationen: att familjer alltmer blir en grund för det sant mänskliga, genom att leva i bön och kärlek.

 

September

Universell: att politiker, forskare och ekonomer samarbetar för att skydda världshaven.

 

Oktober

Evangelisationen: att den Helige Andes kraft väcker nytt liv i kyrkan och förnyar hennes sändningsuppdrag.

 

November

Universell: att det kan uppstå en anda av dialog och försoning bland olika religiösa grupper som lever i Mellanöstern.

 

December

Universell: att varje land prioriterar de ungas framtid, särskilt för de som har det svårt.