Ungdomssynoden i oktober 2018

I oktober 2018 kommer ungdomarna att stå i centrum för synoden av alla världens katolska biskopar i Vatikanen. Efter de tidigare biskopssynoderna om äktenskap och familj är temat denna gång ”ungdomarna, tron och kallelse-avgörandet”.

Vatikanen har tagit fram en särskild hemsida där man har samlat information om den kommande biskopssynoden.