Världsungdomsdagen

Vart tredje år firas den internationella Världsungdomsdagen (VUD) på någon plats i världen. Då inbjuder påven alla världens ungdomar att samlas kring ett tema.

Oavsett var denna fest äger rum vallfärdar varje gång mer än en miljon unga katoliker från hela världen för att träffas, be och dela med sig av sin tro och glädje. Festivaler, katekeser och diskussionsforum är några av de saker man får ta del av. Som avslutning firas en utomhusmässa med påven som blir en enorm manifestation av katolsk tro.

 

Panama 2019

De senaste Världsungdomsdagarna ägde rum i Panama i 22-27 januari 2019 och ca 70 st svenska unga pilgrimer var på plats. Även kardinal Arborelius var med i Panama några av dagarna och höll katekes på svenska.

Första anhalten på ungdomarnas resa var Cartago i Costa Rica där ungdomarna välkomnades av den lokala församlingen. Resans andra vecka tillbringade gruppen i Panama City där man deltog i det officiella VUD-programmet.

Stiftets ungdomskonsulent Elin Jönsson har sammanfattat intrycken från resan till Världsungdomsdagarna i Panama i tidskriften Signum.

Nästa Världsungdomsdag arrangeras i Lissabon, Portugal under sommaren 2022.

Foton: Elin Jönsson